KÁROLY ÉS ZITA

menu2

KÁROLY ÉS ZITA

Károlyt 2004. október 3-án avatták boldoggá (II. János-Pál pápa részéről ez volt az utolsó boldoggá avatás), mert " fő gondja az volt, hogy a politikai cselekedeteiben is az életszentségig kövesse a keresztény elhivatottságot" (lásd a boldoggá avatási misén elhangzott homíliát), az első világháború alatt a béke mellett tanúsított elkötelezettsége miatt. "IV. Károly a hivatalát kezdettől fogva a népe számára szóló szent szolgálatként fogta fel." (ibid). Anélkül hogy az Egyház szuverén elbírálását feltételeznénk, elmondhatjuk hogy a Károly és Zita házaspár keresztény élete szintén példás volt. Logikus lenne a két ügyet összekötni, de ez nem történhet meg addig, amíg az Egyház Zitát nem avatta boldoggá.

Boldog Károly szentté avatása felé:

1949 óta Boldog Károly boldoggá avatási és 2004 óta szentté avatási ügyének kezdeményezője egy osztrák egyesület: Gebetsliga für den Völkerfrieden (Imaszövetség a népek közötti békéért; röviden: Gebetsliga / Imaszövetség).

A szövetség nem rendelkezik állandó képviselettel Franciaországban, de Elizabeth Montfort asszony (a Zita császárné boldoggá avatásáért alapított francia egyesület főtitkára) tölti be ezt a tisztséget.

Különböző események, többek között évente egy mise Boldog Károly emlékére a párizsi Magyarországi Szent Erzsébet templomban kerül megrendezésre.

Boldog Károly béketörekvéseinek százéves évfordulója :

Ferenc Pápa 2017. október 14-én magán kihallgatáson fogadta a Károly király imaliga a népek békéjéért nemzetközi delegációit.

Beszédében a Szent Atya felidézte Isten szolgája Zita emlékét, aki élete végéig szerelemből és hitből támogatta párját.

 

menu2