A Solesmes-i apátság Főapátjával, Dom Dupont-al és a Boldog IV. Károly király és Zita királyné legidősebb unokája, Rudolf osztrák főherceggel egyetértésben, a Zita császárné boldoggá avatásáért 2009‑ben alapított egyesület az 1901‑es francia törvény értelmében működik és egy igazgatótanács irányítása alatt áll, amelynek tagjai közé számít például Jean Sévillia újságíró és történész, valamint Elizabeth Montfort, volt európai parlamenti képviselő.

Az egyesület célja a következő:

  • Bourbon-pármai Zita osztrák császárné és magyar királyné (1892 -1989) életének, lelkiségének, írásainak, sugárzásának és történelmi szerepének ismertetése
  • azon értékek terjesztése, amelyek hozzásegítették élete megpróbáltatásainak leküzdéséhez, így a hitvesi hűség és szeretet, a lelki derű és bizalom a megpróbáltatásban, az odaadás és a szolgálati készség, kivált a szükségben levők és a gyermekek iránt, az önfeláldozás, az emberi méltóság tiszteletben tartása,
  • a házastársi kötelék tartósságának és a családok termékenységének elősegítése a mai világ nehézségei között,
  • minden jóakaratú személy számára olyan életpélda felmutatása, ami hasznos és hivatásához hű,
  • a családi, egyéni és történelmi területen kifejtett tevékenységének ismertetése, különösen boldoggá avatásának és szentté avatásának elősegítése.