SZELLEMISÉG

menu2

Szellemi kötelékek :

Isten szolgája Zita egész életén át kapcsolatokat szőtt nagyszámú vallásos intézménnyel és kolostorral.

Anélkül, hogy a teljességre igényt emelnénk, megdöbbentően hosszú listát állíthatunk össze.

Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, hogy a legtöbb vallásos intézmény és kolostor Zita császárné emlékét elevenen őrzi és tagjaik imádkoznak boldoggá avatásáért.

Zita kiskorától fogva szoros kapcsolatban volt a Solesmes-i Szent-Cecília apátsággal. Első látogatása 1899-ben történt: nagyanyját, Portugáliai Adélaïde királynőt jött meglátogatni, aki Adélaïde de Bragance Nővér név alatt 1897-ben lépett a szerzetbe. Zita nővére, Adelheid 1907-ben lép a Solesmes-i Szent-Cecília apátságba, Franziska nővére 1913-ban, Mária Antonia nővére 1919-ben.

Ez az 1866-ban alapított apátság Isten szolgája szellemi élete központjának tekinthető. Zita sokszor és hosszasan tartózkodott ott és XII. Piusz Pápa engedélyével (indult) a zárdában is megoszthatta a moniálisok életét.

"Az életszentség a lét egyetlen érdeke, és az életet nem érdemes leélni ha nem ez a célja " mondta Cécile Bruyère nővér, az apátság alapítója és első apátnője. Ezek a szavak képezték Isten szolgája életének vezérfonalát.

 

Amikor 11 éves lett (1903), Zita a zangbergi Szent József Leánynevelő Intézetbe került, ahol 1908-ig maradt. Erről az időről a következőket írta:

"Bár az apácák élénk gondoskodással foglalkoztak velünk, nagyon szigorúan, sőt keményen ragaszkodtak oktatási elveikhez, de mindig igazságosan és egyensúlyozottan. Ha később lett volna alkalmam szabadon választani, hogy kire bízzam lányaimat, Zangbergbe küldtem volna őket."

1909-ben Isten szolgája több hónapot tölt Rydeben, ahova a Solesmes-i Szent-Cecília apátság került száműzetésbe, mert a francia törvények megtiltották a vallásos rendeket. 1922-ben, amikor már visszatérhettek Franciaországba, a Ryde-i Szent-Cecília közösség megszerezte a kolostort, ahol a Solesmes-i moniálisok éltek száműzetésben. Ott folytatta tanulmányait: Egyháztörténet, latin, orgona stb. és a gregoriánus ének.

Ekkori tartózkodása alatt halt meg Cécile Bruyère nővér, az apátság alapítója és első apátnője. Zita előszeretettel idézte az eseményt, mert az mély hatást gyakorolt rá.

Amikor 1911. júniusában Ferenc József császár Károly főherceget, Zita vőlegényét (8 nappal eljegyzésük után) megbízta azzal, hogy V. György koronázásán képviselje Őt, Károly meglátogatta a kolostorban jövendő sógornőjét, Marie-Bénédicte de Bourbon nővért.

Isten szolgája Zita 1926. május 24. óta a Solesmes-i Szent-Péter apátság oblátusa, mint ahogy pár évvel később lánya, Adelheid is az lesz.

 

Marie-Bénédicte de Bourbon nővér, Isten szolgája nővére, a Kergonan-i Szent Mihály apátság főnöknője volt, és Zita többször tartózkodott ebben az apátságban.

Mialatt Isten szolgája Québecben tartózkodott, több látogatást tett az Oka melletti Két-Hegyi Szűz Mária apátságban.

Ezeken a helyeken kívül még említeni kell a főbb Mária-szentélyeket, kiemelten az ausztriai Mariazellt, ahova házasságuk után 1911. októberében a császári pár első látogatását tette. 1982. szeptemberében, amikor Zita 63 éves száműzetés után visszatért Ausztriába, nagy örömmel látta viszont ezt a szent helyet és áhítatosan imádkozott ott.

Isten szolgája mindig közel maradt a “L’Œuvre / Das Werk" szellemi csoporthoz, amelyet a pápai jog alapján 1938-ban a Julia Verhaeghe nővér által alapított Szentelt életi családdá emeltek.

 

A Solesmes-i apátság a Le Mans egyházmegyében fekszik. Ezért ott folyik le Isten szolgája boldoggá avatási pere.

 

Milyen nagyszerű lenne, ha Isten szolgája hozzájárulhatna Yves Le Saux, az egyházmegye püspöke vágyának megvalósításához, aki az Église en Sarthe nevű hírlap 2014. novemberi számában kijelentette: "álmodok egy olyan Mindenszentek napjának megünnepléséről, amely a Le Mans egyházmegye sajátossága lenne! "

 

A Habsbourg ház több, mint 1000 éve áll szoros kapcsolatban a Muri-i apátsággal. 1971-ben lett egy sírbolt a Notre-Dame de Lorette-i kápolnában elhelyezve. A család több tagjának teteme nyugszik abban a sírban. Isten szolgájának szíve úgy, mint hitveséé, Boldog Károlyé ennek a kápolnának az oltára mögött levő ereklyetartóban pihen.

Isten szolgája Bécsben, a Kapucinosok kriptájában (Gruftkapelle) nyugszik 1989. április elseje óta

menu2